De specialist op gebied van sensorische informatieverwerking en schrijven in het basisonderwijs.

Nieuw!!!

Lessenserie Job en Saar
“Wij gaan naar groep 2!!” / lappenpop of wiebelbenen? “Ik beweeg!” / “Yes, ik krijg schrijfles!”

 

 

Team ET coaching: Loes van Heel- Op den Kamp en Nicole Vranken.Wat is ET coaching?

ET coaching biedt diverse cursussen en workshops. Het aanbod ervan is gericht op leerkrachten en intern begeleiders binnen het reguliere en speciaal basisonderwijs. ET coaching staat voor “ergotherapeutisch sturend”. Loes van Heel-Op den Kamp en Nicole Vranken zijn in 2007 een samenwerkingsrelatie aangegaan en zijn de enthousiaste oprichters van Et Coaching. Beide zijn werkzaam als ergotherapeut binnen de eerste lijn en hebben jaren werkervaring in het onderzoeken en behandelen van kinderen met (senso)motorische problemen.

Wat doet een kinderergotherapeut?

De kinderergotherapeut richt zich op kinderen die als gevolg van vertraagde motorische ontwikkeling, zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen, ziekte of een ongeluk, beperkt worden in het dagelijks leven. Door middel van extra begeleiding, therapie en/of advisering wordt het kind geholpen zo optimaal mogelijk dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Problemen kunnen zeer divers zijn en voorkomen op de volgende gebieden:

ET-coaching, training en cursussen Sensorische informatieverwerking. KinderergotherapieWat doet ET coaching?

Het kind brengt een groot deel van de dag door op school. Veel van de dagelijkse vaardigheden die hij of zijn moet en wil leren, bestaan dan ook uit schoolse vaardigheden. Sterke en minder sterke kanten van het kind worden in kaart gebracht en er wordt gekeken op welke manier het kind optimaal kan deelnemen aan het onderwijs. Niet alleen begeleiding en stimuleren is dan van belang, maar ook de voorlichting en het adviseren aan de leerkracht. Wanneer de leerkracht het probleem van het kind goed kan signaleren en weet hoe het kind geholpen of begeleid kan worden zal het leren voor het kind makkelijker en leuker worden. Enerzijds de vraag vanuit het basisonderwijs, anderzijds het enthousiasme om kennis te delen is de drijfveer voor het oprichten van ET coaching geweest.

Sensorische informatie verwerking ET coaching ergotherapie op schoolHet doel van ET coaching is in de eerste plaats preventie. Dit proberen wij te bereiken door het geven van de juiste informatie over onder andere de sensomotorische ontwikkeling van het kind en hoe deze gestimuleerd kan worden binnen het onderwijs. Anderzijds het overbrengen van specifieke kennis van bijvoorbeeld het motorische schrijfproces om zo samen met de leerkracht en/of Intern Begeleider het schrijfonderwijs voor kinderen met en zonder motorische beperkingen op school goed vorm te geven.

Voorbeelden van voorlichtingsonderwerpen zijn: